Welkom

Dikwijls horen we: “Is dit nu het leven?” Met een toon van verdriet, opstand, verbazing of onverschilligheid. Zelfs als het ons meezit, we ‘alles hebben’ om gelukkig te zijn en het ons voor de wind gaat, kunnen we niet echt genieten. Er wordt ons voorgespiegeld dat we op zoek moeten naar (nog meer) geluk. Om dit geluk na te streven krijgen we adviezen die soms wel, soms niet werken. Zou het niet heerlijk zijn om het positieve in ons leven te ervaren en te waarderen wanneer het zich aandient?
Wanneer we geconfronteerd worden met fysisch of psychisch lijden is het uiteraard moeilijk om het positieve in het leven te zien.
En toch is er enkel dit leven, ook al leveren we een hardnekkig verzet of blijven we hunkeren naar wat eerder was of dromen van een heerlijke toekomst.

Mindful leven biedt begeleiding om jouw leven bewuster, met open ogen en oren te beleven en met meer voldoening in het leven te staan.

Mindful Leven

‘Ongeluk zit in een klein hoekje, zit het geluk dan op alle andere plaatsen?’ (Loesje)
Zowel het hoekje als de grote ruimte zijn een realiteit en het is de kunst om je niet te laten bedwelmen door enkel het geluk of je te laten beheersen door het ongeluk.
Mindfulness is een weg en levenshouding om jouw leven in volledigheid te leven als het meezit EN als het moeilijk is. Het helpt je bewust te worden van het leven hier en nu. Je krijgt inzicht in de hindernissen die een tevreden leven in de weg staan. Je geeft aandacht aan het positieve. Je oefent om keuzes te maken die bij je passen.
Soms lijkt het geluk verstopt te zijn in een zeer klein hoekje en is het ongeluk (pijn, verlies en rouw, angst, twijfel, stress) zozeer op de voorgrond dat therapie aangewezen is. Jouw persoonlijk verhaal staat dan op de voorgrond.

Zelfbewustzijn en zelfkennis helpen om dichter bij je levenswaarden te komen en de richting van je leven te bepalen. Belangrijke bronnen om informatie over jezelf te verkrijgen zijn meditatie, nadenken en het ervaren in de praktijk. Daarnaast is creativiteit een bijkomende toegang tot inzichten. Via creatieve sessies kan je op een speelse manier in contact komen met wat er in je leeft, hoe je vorm geeft aan jezelf, je relaties en je toekomst .